Special Thanks

Appraisal

Nicholas Teo

Deng Han Qiang

Xue Xiao Lu

Movie Stars

Chen Yi Ling

Maria

Liu Xiao Ling Tong

Mu Zi Jun

Sa Ding Ding

Mu Ji Ping Cuo

San Lan

Wu Lan Tuo Ya

Yang Ling

Yang Tong Shu

Zhu Li Ting

Religion

Taiwan and Tibetan Buddhist temple

Taiwan Catholic Church Area Bishops Group

Wechat public platform

Fa Jie Jing Jing Meditation Buddha temple

The yogi

The path of enlightenment

Jing Kong Master

Daily Zen

Daily vegetarian

Media Support

Radio stations

College

Team

Buddhism

Cooperation Website